Ügyfeleknek

Alkalmazott követeléskezelési technikák

A követelésvásárlást megelőzően előkalkuláció készítése az igényérvényesítési munka várható közvetlen költségeirő

A követeléscsomagok megvásárlását követően az engedményezés megtörténtéről közös kiértesítő levél megküldése

Felszólítás az adósságrendezés önkéntes teljesítésére

Folyamatos levelezési kapcsolat fenntartása az ügyfelekkel, tájékoztatás a követelés alakulásáról, részletfizetési lehetőségre irányuló kérések kedvező elbírálása, engedélyezése

Az adósok részére folyamatos ügyfélkapcsolati lehetőség biztosítása személyes megjelenés, telefon, levél, e-mail révén, ennek dokumentálása

A tartozás rendezésére vonatkozóan a jogszabályok és belső szabályzatok alapján az „azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv” betartása mellett egyesség biztosítása

Minden megvásárolt követeléscsomagra eljárási rend készítése

Állásfoglalások kérése az igényérvényesítési munka egyes szakmai feladataihoz egyedi mérlegelés alapján (PSZÁF, NAV, PM, MNB)

Az igényérvényesítési munka során saját adatbázis, továbbá a közhiteles nyilvántartások hatékony igénybe vétele

Folyamatos levelezési kapcsolat fenntartása az ügyfelekkel, tájékoztatás a követelés alakulásáról, részletfizetési lehetőségre irányuló kérések kedvező elbírálása, engedélyezése

Az igényérvényesítés jogi eljárásainak megindítása. A végrehajtási eljárás megindítását követően levelezési kapcsolattartás a közjegyzőkkel, bírósági végrehajtókkal, földhivatalokkal és bíróságokkal

A végrehajtási eljárás keretén belül kérésre egyedi mérlegelés alapján részletfizetési lehetőség biztosítása

>Bírósági tárgyalásokon kiemelt ügyekben személyes jogi képviselet teljesítése

Az ügyfelek panaszainak jogszabályok és belső szabályzatban foglaltak szerinti teljes körű és határidőben történő kivizsgálása és rendezése

Az igényérvényesítési munka zárását követően ügyfelenként teljes körű elszámolás, utókalkuláció készítése